Hållbarhet i sanitetsindustrinVårt bidrag

Som marknadsledande eftersträvar Geberit en hållbar sanitetsindustri. Våra innovativa, högkvalitativa och hållbara sanitetsprodukter har en positiv inverkan på branschen, samhället och miljön.

I mer än 30 år har vi haft fokus på miljön avseende våra produkters livscykel. Vi tror att det största bidraget vi kan ge en kretsloppsekonomi är att fortsätta sätta nya standarder för produktkvalitet och hållbarhet.

Geberits produkter kan oftast användas i årtionden. Dessutom bidrar den långsiktiga tillgängligheten av reservdelar och bakåtkompatibiliteten av nya produkter väsentligt till våra produkters livslängd.

En bindande hållbarhetsstrategi

För mer än 30 år sedan lade Geberit sin första miljöstrategi och implementerade specifika åtgärder. Under årens lopp har denna strategi gradvis utvidgats till en omfattande hållbarhetsstrategi. Den är baserad på FN:s Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling.

Geberits fokus ligger särskilt på mål 6, “Rent vatten och sanitet för alla“, och 11, “Hållbara städer och samhällen“. Dessutom ges bidrag till “Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt“ (mål nr 8) och “Hållbar industri, innovationer och infrastruktur“ (mål nr 9).

Hållbara produkter som sparar resurser

Environmental Product Declarations (EPD)Miljövarudeklarationer

Miljövarudeklarationer, EPD:er, är en viktig informationskälla för entreprenörer, investerare, affärspartners och andra beslutsfattare. De ger information om produkternas miljömässiga avtryck och bygger på en detaljerad livscykelanalys.

Produkter med EPD:er står för 30 % av Geberit Groups försäljning. Därför erbjuder vi ett brett sortiment av produkter och lösningar för byggnader enligt de högsta hållbarhetsstandarderna som Minergie, DGNB, BREEAM eller LEED.

Ladda ner EPD:er

Geberit och hållbarhet

Tips och tricks för en mer hållbar vardag

Använd mindre vatten

Tips för vattenbesparing

En kvinna sätter på kranen och testar vattenstrålens intensitet och temperatur (© Geberit)

Det är en bra idé att vara sparsam med vattnet. Minska din vattenförbrukning i badrummet med dessa sex tips.

Spara vatten nu!