Geberit PE SuperTubeSystemet som sparar plats

Hydrauliskt optimerat avloppssystem för höga byggnader

Geberit PE SuperTube-tekniken bygger på det perfekta samspelet mellan fyra systemkomponenter, vilket möjliggör installation av avloppssystem i höga byggnader med besparing av utrymme i alla riktningar. Eftersom den parallella luftningsledningen inte längre behövs kräver rörledningarna mindre utrymme för både den vertikala avloppsstammen och de horisontella rörledningarna. De mindre dimensionerna i stamledningen kräver avsevärt mindre schakt. Horisontella sidodragningar av stammen kan dessutom läggas i längder på upp till 6 meter utan fall för att spara utrymme.

  • Mer bostads- och golvyta
  • Enkel planering och montering
  • Mindre och mer konsekvent rördiameter
  • Avloppskapacitet på 12 l/s
  • Inga extra luftningsledningar behövs
  • Horisontella sidodragningar utan fall (upp till 6 m)

Installation som sparar utrymme

Spara utrymme med en rördimension på d110 utan parallell luftningsledning. Extra utrymmesbesparingar med horisontella sidodragningar med längder upp till sex meter utan fall
En stor mängd utrymme krävs för konventionella avloppssystem med rördimensioner på d160 och extra luftningsledning på d90

Jämförelsen illustrerar skillnaden:

Med Geberit PE SuperTube (illustrationen till vänster), avloppskapacitet på 12 l/s. Den här tekniken möjliggör en jämn utloppskapacitet med en och samma rördimension d110, vilket betyder att någon extra luftningsledning inte behövs. Dessutom kan horisontella sidodragningar förläggas i längder på upp till 6 meter utan fall.

Konventionellt system (illustrationen till höger) har en avloppskapacitet på 12,4 l/s med rördimensionerna d160 och en extra luftningsledning på d90.

Perfekt samspel

Vattenflödet sätts i rotation Geberit PE Sovent-rördelen.

Välj en info punkt i bilden

Tre rördelar gör den stora skillnaden

Geberit PE Sovent rördel d110

Geberit PE Sovent-rördel d110

Den optimerade flödesgeometrin i Geberit PE Sovent-rördelen leder vattnet i avloppsstammen och får det att rotera, vilket gör att det trycks mot rörväggen. Den roterande vattenrörelsen som då uppstår skapar en stabil och kontinuerlig luftpelare på insidan, vilket ger avloppsstammen en kapacitet på upp till 12 l/s.

Geberit PE BottomTurn-böj d110

Geberit PE BottomTurn-böj

Geberit PE BottomTurn-böjen, som monteras i botten på stamledningen, omvandlar den roterande vattenrörelsen uppifrån till ett skiktat flöde i den horisontella sträckan. Den viktiga luftpelaren bibehålls obruten och tryckförändringar i samband med riktningsändringen hålls tillbaka.

Geberit PE BackFlip-böj d110

Geberit PE BackFlip-böj

När stammen fortsätter i vertikal led monteras Geberit PE BackFlip-böjen. Denna leder det skiktade flödet åter tillbaka till roterande. Därmed bibehålls luftpelaren även i denna del av stammen.

Video

Geberit PE SuperTube förklarat i ett nötskal

Upptäck alla detaljerna med Geberit PE SuperTube.

Hydraulik expertis på Geberit

Se berättelsen om Geberit SuperTube.

All teknisk information om Geberit PE SuperTubeFinns i Produktkatalogen