Integritetspolicy och dataskyddsinformationför kunder, leverantörer och andra affärspartners

Det är viktigt för oss att dina personuppgifter är skyddade. Syftet med denna integritetspolicy är att informera både användare av Geberits internettjänster, särskilt användare av Geberits webbplats(er) (”webbplats”), och Geberits kunder, leverantörer och andra affärspartners om hur Geberit-företag som är etablerade i EU, EES, Schweiz och Storbritannien behandlar personuppgifter. Med hänsyn till detta kan det hända att en del av informationen nedan inte är tillämplig på dig. Personuppgifter avser, inom ramen för denna integritetspolicy, alla uppgifter som rör dig eller hänvisar till dig, till exempel ditt namn, din adress eller din e-postadress.

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:

Geberit AB, Box 140, 295 22 Bromölla

Du kan kontakta vår dataskyddsavdelning, inklusive dataskyddsombudet, på dataprotection[at]geberit.com eller på vår postadress med tillägget “Dataskydd”. För en konfidentiell kontakt uteslutande med vårt dataskyddsombud använder du följande kontaktuppgifter: KREMER Rechtsanwälte, Disch-Haus, Brückenstraße 21, 60667 Köln, E-Mail: dpo[at]geberit.com.

För att undvika skräppost användes “[at]“ i stället för “@“. Ersätt “[at]“ med “@“ i din e-post.

1. Automatiserad datainsamling och databehandling på Geberits webbplatser

Våra webbplatser använder nedanstående tekniska funktioner och verktyg. Om detta är valfritt och du inte vill att de ska användas erbjuder vi diverse möjligheter och inställningar som blockerar användningen för varje enskilt verktyg.

2. Datainsamling och databehandling av frivilligt delade uppgifter

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som frivilligt lämnas till oss när vi interagerar med våra kunder, leverantörer eller andra affärspartner (till exempel via e-post, telefon eller våra webbplatser). Följande översikt ger dig information om de rättsliga grunderna och syftena med den enskilda behandlingen av uppgifter.

3. Ytterligare databehandling förutom vår webbplats

Utöver vår webbplats sker ytterligare databehandling av tredje part i enstaka fall och beroende på dina inställningar, som du kan få information om här.

4. Ytterligare databehandling, dataöverföring till tredje land, radering av uppgifter

I enstaka fall behöver vi dina uppgifter för viss extraordinär behandling av uppgifter, som du kan få information om här.

5. Dina rättigheter

Du har följande rättigheter med avseende på de personuppgifter som behandlas av oss. Om du vill utöva dina rättigheter kan du skicka en skriftlig förfrågan till oss med kontaktuppgifterna ovan eller till följande e-postadress: dataprotection@geberit.com.

Version: November 2023