Integritetspolicy och dataskyddsinformation för kunder, leverantörer och andra affärspartners

Sekretessen för dina personuppgifter är mycket viktig för oss. Syftet med denna integritetspolicy är att informera användare av Geberits internettjänster, särskilt Geberits webbplats(er) (“webbplatsen“) – samt kunder, leverantörer och andra affärspartners – om hur Geberit-företagen inom EU, EES, Schweiz och Storbritannien behandlar personuppgifter. Med detta i åtanke kanske inte alla aspekter av denna information gäller dig.

Personuppgifter inom ramen för denna sekretesspolicy avser alla uppgifter som relaterar eller kan relateras till dig, till exempel ditt namn, adress eller e-postadress. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är

Geberit AB, Box 140, 295 22 Bromölla

Vår dataskyddsavdelning, inklusive dataskyddsombudet, kan nås på dataprotection@geberit.com eller på vår postadress med den den tillagda informationen “Dataskydd”. För att boka ett konfidentiellt möte med endast vårt dataskyddsombud, använd följande kontaktuppgifter: KREMER Rechtsanwälte, Disch-Haus, Brückenstraße 21, 60667 Köln, E-Mail: dpo@geberit.com.

1. Automatisk datainsamling och databehandling på Geberits webbplatser

Våra webbplatser använder viss teknologi och verktyg som beskrivs nedan. Om det finns några som du inte vill att vi ska använda, förutsatt att dessa är valfria, har vi tillhandahållit olika alternativ och inställningar för var och en utav dem, som förhindrar att den används.

2. Insamling och behandling av frivilligt tillhandahållna uppgifter

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som har delats med oss frivilligt i samband med interaktion med kunder, leverantörer och andra affärspartners (till exempel via e-post, telefon eller våra webbplatser). Följande översikt ger dig information om den rättsliga grunden och syftet med de enskilda databehandlingsaktiviteterna.

3. Ytterligare databehandling förutom vår webbplats

Förutom vår webbplats sker ytterligare databehandling av tredjepartsleverantörer i enskilda fall och beroende på dina inställningar, som du kan läsa om här.

4. Ytterligare databehandling, dataöverföring till tredje land, radering av uppgifter

I enskilda fall behöver vi dina uppgifter för specifik, icke-standardiserad databehandling, som du kan läsa om här.

5. Dina rättigheter

När det gäller dina personuppgifter som behandlas av oss har du rätt till de rättigheter som beskrivs nedan. För att utöva någon av dessa rättigheter, skicka oss en skriftlig begäran med hjälp av kontaktuppgifterna som anges ovan eller skicka ett e-postmeddelande till följande adress: dataprotection@geberit.com.

Stand: April 2023