Installation med flytGeberit FlowFit

Ingen ansträngning

Geberit FlowFit är det innovativa pressrörsystemet med den perfekta installationsprocessen. Tack vare deras input och förslag, har installatörer spelat en avgörande roll i utvecklingsfasen, där Geberit kunde minska allt som gör arbetet på byggarbetsplatsen svårt och besvärligt. Ingen ansträngning, intuitivt och att allt flyter optimalt - precis som det ska.

Produktegenskaper

Arbetsflöde

Smidig installation

Vattenflöde

Flödesoptimerad hydraulik

Dataflöde

Intelligent planering

Inga fler kompromisser – många bra skäl att välja Geberit FlowFit

Välj en infopunkt i bilden

Ro i sinnet för VVS-konsulter

Inga onödiga tryckförluster i en systemjämförelse

Geberit FlowFit rörsystem

FlowFit-kopplingens flödesoptimerade design ger i minimal tryckförlust. Det betyder att vattnet flödar genom rörsystemet till tappstället med lägre tryckförlust. Rörsystemets 8 dimensioner (16-75) kan dessutom pressas med endast två pressbackar. En ytterligare fördel är minskad vattenvolym och mindre stagnation i röret.

Beräkning av rördimensioner i ett flerfamiljshus. Lägsta tryck vid dimensionerande tappställe är 1 bar.

Beräkning av rördimensioner i ett flerfamiljshus. Lägsta tryck vid dimensionerande tappställe är 1 bar.
1: Servisledning/Källare
2: Stam
3: Kopplingsledning lägenhet
A: Konventionellt pressrörsystem i multilayer
B: Pressrörsystem Geberit FlowFit

Inga mer tvivel - Bra lösningar för hållbara försörjningssystem

Geberit FlowFit blyfria metallkoppling

Blyfria metallkopplingar

Alla gängade kopplingar i Geberit FlowFit är tillverkade av blyfritt rödgods (RG+) eller Kiselbrons (SiBr) och lever därför upp till de höga miljökraven på dricksvatten. Produkten kommer heller inte i kontakt med bly under tillverkningsprocessen.

Geberit FlowFit återvinning

Environmental Product Declaration (EPD)

Geberit FlowFit levereras komplett med en EPD (Environmental Product Declaration) som kan användas för olika byggnadscertfieringar enligt EN 15804.

Geberit FlowFit metall rördelar
Geberit FlowFit plast rördelar
Geberit FlowFit systemrör, ML
Geberit FlowFit systemrör, PB

Ingen ansträngning – omfattande sortiment

Dimensioner

Nominell dimension DNDimension d x s (mm)
1216 x 2.0
1520 x 2.0
2025 x 2.5
2532 x 2.8
3240 x 3.0
4050 x 3.8
5063 x 4.0
6575 x 4.6

All teknisk information om Geberit FlowFitHittar du i Produktkatalogen