Verktyg och tillbehör | geberit.se

Geberit Pressverktyg Snabba resultat med elektrohydraulik

Pressback för Geberit Mepla

Godkända pressningar skapas med Geberit pressenheter, pressbackar och presslingor. Dessa verktyg används som grund för systemgodkännanden

Geberit pressenheter

Geberit pressverktyg med belysning ger god sikt i mörka hörn
Ergonomisk manövrering av pressverktyget med halksäkert och kompakt handtag
  • Kompakt och lätt med hög kapacitet
  • Lämpar sig även för trånga monteringssituationer
  • Smidigt och halksäkert handtag för enkel användning
  • Elektrohydraulisk drivning
  • God sikt i mörka hörn tack vare integrerade LED:er (Geberit pressenheter ACO 203plus/ECO 203)
  • Enkelt underhåll tack vare borstfri motor (Geberit pressenheter ACO 203plus)
Pressenhet   Geberit MeplaGeberit Mapress 
Geberit Mepla handpressverktyg-H<1,7 kg16–26 Kan användas utan pressbackar
ACO 103plus[1]A1,7 kg16–4012–35Bluetooth-gränssnitt för Novocheck app
ACO 203plus[2]A2,8 kg16–7512–66,7LED-belysning på presstället
Bluetooth-gränssnitt för NovoCheck app
ACO 203XLplus[2XL]A3,8 kg16–7512–108LED- belysning på presstället
Bluetooth-gränssnitt för Novocheck app
ECO 203[2]N3,2 kg16–7512–66,7LED-beslysning på presstället
MFP 2[2]H4,5 kg16–7512–54 
ECO 301[3]N5,0 kg 12–108 
HCPS*[3]N14,2 kg 76,1–108För VDS-kompatibla anläggningar 108 utan förpressning

Teckenförklaring:
H = Handenhet; A = med batteri; N = med nätkabel
x kg: Handenhets vikt inklusive batteri utan pressverktyg
* HCPS levereras med en egen pressback som inte är kompatibel med andra enheter

Nya pressverktyg och uppladdningsbara batterier

Nya Geberit pressverktyg ACO 103plus, ACO 203plus och ACO 203XLplus med Bluetooth®

Nya uppladdningsbara batterier med 5 Ah för Geberit pressverktyg ACO 203Plus och ACO 203XL ger tre gånger fler pressningar upp till en dimension på d108 jämfört med uppladdningsbara batterier på 1.5 Ah.

De nya pressverktygen är tillgängliga från 2018 för alla Geberit pressystem i försörjningssystem med kompatibilitet [1] och [2].

All teknisk information om Geberit Verktyg Finns i Produktkatalogen