Rörledningssystem för vattenförsörjning Så att allt fungerar perfekt

En modern byggnad fungerar som en komplex organism som måste förses med vatten, värme, energi och luft. Geberit levererar de lösningar som gör att dessa funktioner kan fungera tillförlitligt och konsekvent. Dricksvatten, värme, kyla, gas, tryckluft och andra medier – Geberit-försörjningssystem för bostadshus, industri och offentliga byggnader ger det förtroende som kunderna förväntar sig av sin installatör.

TappvattenTappvatten
VärmeVärme
GolvvärmeGolvvärme
GasGas
SprinklerSprinkler
Industri och fartygskonstruktionIndustri och fartygskonstruktion