Tappvattenhygien med Geberit Rädda liv

En underskattad risk

Duschar kan vara en källa till legionella infektioner

Legionella lever i vatten och kan utlösa legionärssjuka. Enligt en studie utförd av Robert Koch Institute (endast på tyska), visar att sjukdomen kräver ungefär lika många liv som trafikolyckor (endast på tyska).

Man kan smittas genom att andas in små droppar, t.ex. i duschen. Även pseudomonas och andra bakterier utgör ett hot.

Varmt eller kallt och alltid på väg

Det är sant att tappvattnet aldrig är helt bakteriefritt, men normalt är koncentrationen av bakterier oftast ofarliga. Hälsorisker uppstår först när bakterier förökar sig. Försämrad vattenkvalitet och vid vattentemperaturer mellan 25 °C och 50 °C kan främja bakterietillväxt. I praktiken, kan risken öka i tomma fastigheter, i byggnader som används oregelbundet eller plug-in rör som inte används.

Hygien problem som orsakas av överdriven bakteriespridning kan undvikas genom:

  • säker planering, design and idrifttagning
  • säker drift
  • undvikande av stagnation
  • undvikande av ogynsamma temperaturer mellan 25 °C och 50 °C

Problemområde för tappvattenhygien

Farokällor: stillastående ljummet vatten i en hushållsinstallation.
Välj en info punkt i bilden

Lösningen för nya och befintliga byggnader

Geberit produkter för tappvattenhygien

Geberit hygienspolning Rapid – snabb lösning för legionella bakterier

Kompakt och fristående: Geberit hygienspolning Rapid kan installeras var som helst
  • Kompakta dimensioner
  • Batteri möjliggör drift utan elanslutning
  • Vattenlås enkelt att rengöra
  • Drift möjlig utan vattenlås, t.ex. vid dräninger i cistern
  • Spolningsintervaller kan ställas in enkelt och intuitivt
  • Enkel installation, enkel borttagning, kan användas flera gånger

Nyhet Geberit hygienspolning Rapid

När du stöter på allvarliga hygienproblem som uppstår på grund av stillastående dricksvatten, krävs en snabb åtgärd. Med den nya Geberit hygienspolningen Rapid kan problemet lösas snabbt och enkelt. Den är lätt att använda och har alla grundläggande funktioner för regelbundet vattenbyte. Den kompakta och ekonomiska hygienlösningen är batteridriven och kan omedelbart tas i bruk, i exakt de områden som riskerar stagnation. Det gör den till en idealisk interimslösning om t.ex. större renoveringsarbete inte kan genomföras omedelbart.

Standards and laws

Att garantera dricksvattenkvalitet i hushållsinstallationer är föremål för olika förordningar och standarder. På europeisk nivå reglerar direktiv 98/83 / EG kvaliteten på vatten som konsumtion. Ingenjörer, installatörer och andra operatörer är säkra från ett juridiskt perspektiv om de följer direktiv som detta och följer landsspecifika bestämmelser.

Directive 98/83/EC

Video

Tappvattenhygien

Se mer om vårt bidrag till optimal tappvattenhygien.