Tappvattenhygien med Geberit Räddar liv

Biofilm i tappvattensystemet

Biofilm i tappvattensystemet

Biofilmer bildas var som helst där vatten cirkulerar, inklusive dricksvattensystem. Normalt sett utgör de inga problem och påverkar inte kvaliteten på dricksvattnet. Hälsorisker uppstår först när bakterierna kan föröka sig. Stillastående vatten och vattentemperaturer mellan 25 °C och 50 °C kan främja bakterietillväxt. I praktiken kan risken öka i tomma fastigheter, i byggnader som används oregelbundet eller i avsticksrör som inte används. Hygienproblem orsakade av överdriven spridning av bakterier kan på ett tillförlitligt sätt undvikas genom:

  • Säker planering, design och idrifttagning
  • Säker drift
  • Undvikande av stagnation
  • Undvikande av ogynnsamma temperaturer mellan 25 °C och 50 °C

Underskattad Risk: Legionella and pseudomonas

Legionella pneumophila
Pseudomonas aeruginosa

Den som andas in legionella kan smittas. Det kan hända varsomhelst där små vattendroppar förekommer, exempelvis i duschen eller kring blandare.

Legionärssjukan kan orsaka lunginflammation, men ofta identifieras det inte som anledningen till sjukdomen. Därför är det uppskattade antalet orapporterade fall högt och betydelsen av sjukdomen underskattas. Samma sak gäller för Pseudomonas, som kan orsaka kallbrand och utveckla antibiotikaresistens.

Problemområde för tappvattenhygien

Farokällor: stillastående ljummet vatten i en hushållsinstallation.
Välj en info punkt i bilden

Lösningen för nya och befintliga byggnader

Geberit produkter för tappvattenhygien

Kompakt och fristående: Geberit hygienspolning Rapid kan installeras var som helst

Flexibel lösning

  • Kompakta dimensioner
  • Batteri möjliggör drift utan elanslutning
  • Vattenlås enkelt att rengöra
  • Drift möjlig utan vattenlås, t.ex. vid dräninger i cistern
  • Spolningsintervaller kan ställas in enkelt och intuitivt
  • Enkel installation, enkel borttagning, kan användas flera gånger

Spolningsprogram för varje driftsituation

Nyhet Geberit hygienspolning Rapid

När du stöter på allvarliga hygienproblem som uppstår på grund av stillastående dricksvatten, krävs en snabb åtgärd. Med den nya Geberit hygienspolningen Rapid kan problemet lösas snabbt och enkelt. Den är lätt att använda och har alla grundläggande funktioner för regelbundet vattenbyte. Den kompakta och ekonomiska hygienlösningen är batteridriven och kan omedelbart tas i bruk, i exakt de områden som riskerar stagnation. Det gör den till en idealisk interimslösning om t.ex. större renoveringsarbete inte kan genomföras omedelbart.

Geberit Setapp

Geberit SetApp

Geberit hygienspolning kan styras via din smartphone och Geberit SetApp.

Länkar för nerladdning:

Apple App Store
Goggle Play Store

Standarder och lagar

Att garantera dricksvattenkvalitet i hushållsinstallationer är föremål för olika förordningar och standarder. På europeisk nivå reglerar direktiv 98/83 / EG kvaliteten på vatten som konsumtion. Ingenjörer, installatörer och andra operatörer är säkra från ett juridiskt perspektiv om de följer direktiv som detta och följer landsspecifika bestämmelser.

Directive 98/83/EC

Video

Tappvattenhygien

Se mer om vårt bidrag till optimal tappvattenhygien.

ALL TEKNISK INFORMATION OM GEBERIT HYGIENSPOLNING FINNS I ONLINE-KATALOGEN