Installations- och spolsystembakom väggen

När det gäller enkel och säker installation av vägghängda toaletter , tvättställ , badrumsmöbler är det viktigt att säkerställa att rätt installationselement och systemkomponenter från Geberit är monterade bakom väggen. Med de perfekt anpassade komponenterna hos våra system för installation framför vägg, till exempel Geberit Duofix och Geberit GIS, inbyggda och synliga cisterner samt spol- och flottörventiler, kan du skapa skräddarsydda lösningar för i stort sett alla slags konstruktioner framför väggen. Sofistikerade, pålitliga inbyggnadselement för montering framför vägg gör sanitetsinstallationerna i badrummet smidiga.

Varför ska jag välja Geberit installationssystem?

Maximal designfrihet

Mångsidiga applikationer för lätta väggkonstruktioner, hållbara konstruktioner eller prefabricering.

Prisvärd installation

Monteringshjälpmedel, i stort sett verktygsfri installation och dessutom enkel åtkomst.

Enastående kvalitet

Statiskt säker och uppfyller de strukturella kraven för alla typer av installationer.

Säker planering

Pålitlig material- och kostnadsberäkning tack vare planeringsverktyget Geberit ProPlanner.

Geberit Duofix: enkel och universell installation för lätt väggkonstruktion

Geberit Duofix installationselement

Geberit Duofix installationselement kan användas som ett system eller ett individuellt element för montering framför vägg och möjliggör en mängd designalternativ för nybyggnation och renovering. Installationselementen kan även användas tillsammans med de tillhörande monteringsskenorna och stativen för att skapa kompletta, belastningsbara installationer framför vägg och på skiljeväggar inklusive kaklat gips – och allt detta kan göras snabbt och verktygsfritt på plats. Det möjliggör valfri placering av de olika avloppsenheterna. Tack vare teleskoptekniken kan rumshöjden justeras utan tillkapning på längden. Stativen skruvas in i takskenan utan verktyg och klickas sedan fast i golvprofilen. Det vridbara stativhuvudet anpassar sig automatiskt till snedtak, så att det är enkelt att installera även i dessa utrymmen. Det är också optimal ljudisolering mellan den massiva väggen och väggen framför.

Upptäck Geberit Duofix

Varför ska jag välja en inbyggnadscistern från Geberit?

50 års reservdelstillgänglighet

Inbyggnadscisternens spolningsfunktion säkerställs under lång tid tack vare tillgången på reservdelar.

Enastående kvalitet

Tätheten hos den sömlösa plastcisternen i ett stycke tillverkad av slitstark högdensitetspolyeten genomgår noggranna tester.

Enkel och pålitlig installation

Beprövade rutiner och enkla anslutningar, till exempel tappvattenanslutningar, möjliggör en felfri installation utan verktyg.

Många tillämpningsområden

Praktiskt taget alla tillämpningsområden och konstruktionssituationer täcks med hjälp av olika monteringshöjder.

Geberit inbyggnadscisterner: Riktmärket inom sanitetsinstallationer

Geberit Duofix element med Sigma inbyggnadscistern

Geberit inbyggnadscisterner sätter standarden när det gäller tillförlitlighet och hållbarhet, för att inte tala om säkra, flexibla och tidsbesparande installationer. Geberit erbjuder produkter som passar nästan alla konstruktionssituationer och olika konstruktionshöjder. Inbyggnadscisternen är lätt att komma åt via serviceöppningen i spolplattan. Det gör det otroligt enkelt att utföra underhållsarbeten eller byta ut delar. Tack vare Geberits långa reservdelstillgänglighet kan även gamla cisterner renoveras och utrustas med snålspolande teknik. Installationselementen i inbyggnadscisternerna är certifierade med avseende på brandskydd, ljudisolering, vattenbeständighet och statik. Elementen även användas vid industriell prefabricering inom entreprenadsektorn utan problem.

Upptäck våra inbyggnadscisterner

Varför ska jag välja Geberits flottörventiler och spolventiler?

Enkla att installera

Räkna med enkel, exakt installation och omfattande inställningsalternativ gällande spolmängd och prestanda.

Robusthet

Smutsavvisande tack vare ett vattenfiltreringskoncept som har prövats och testats miljontals gånger, som med Unifill flottörventilen typ 380.

Bakåtkompatibilitet

Flottörventilerna och spolventilerna är bakåtkompatibla i upp till 50 år.

Hållbarhet

Möjlighet att ställa in lämplig spolmängd och användning av återvunnen plast är några exempel på vårt tydliga hållbarhetsengagemang.

Typ 212: Spolventilen för alla cisterner

Geberit spolventil typ 212

Geberits spolventil typ 212 har ingått i alla Geberit Sigma- och Omega-inbyggnadscisterner sedan 2022. Den är perfekt koordinerad med Geberits porslin för att säkerställa optimal spolning. Den tunna och kompakta designen underlättar snabb installation och nedmontering via cisternens serviceöppning. Den stora spolvolymen kan ställas in på 4, 4,5, 6 eller 7,5 liter, medan den lilla spolvolymen kan ställas in på mellan 2 och 4 liter. Den integrerade strypventilen kan ställas in på fem olika nivåer för att minska risken för stänk utanför WC-porslinet.

Upptäck våra flottörventiler och spolventiler

Fördelarna för dig tack vare de integrerade komponenterna

Ström via anslutningsdosan för el

Geberit Power & Connect-boxen gör det enklare att installera komfortfunktioner och ansluta dem till elnätet.

Tomrör för framtida vattenanslutning

Lämpligt för eftermontering av duschtoalett, hygienspolning eller tilläggsfunktioner.

Tydligt separerade faser

De ”sanitära” och ”elektriska” faserna är tydligt åtskilda. Plug and play-funktionen kan utföras av en installatör, eftersom det inte krävs någon behörig elektriker för 12 V-anslutningarna.

Enkel eftermontering

Det är enkelt att byta ut en toalett mot en duschtoalett eller eftermontera en luktutsugningsenhet, beröringsfri spolning eller hygienspolning.

Integrera elanslutningar redan från början

Geberit Power & Connect box

Inom en snar framtid kanske de som idag installerar konventionella toaletter lockas av fördelarna med duschtoalett, luktutsugning, orienteringsljus och fjärrmanövrerad spolning. Om alla nödvändiga anslutningar finns tillgängliga från början behövs det inget kostsamt konverteringsarbete i efterhand.

Här gör Geberit Power & Connect box det enkelt att integrera en elanslutning för toaletten i WC-elementet. Det skapar perfekt förutsättning för diverse komfortfunktioner och tilläggsfunktioner i badrummet.

Upptäck våra vatten- och elanslutningar