Geberit Inliner Invändig cirkulationsledning

Ett modernt cirkulationssystem

Geberit InLiner är ett cirkulationssystem för varmt- eller kallt vatten i flervåningshus. Cirkulationssystemet är ett s.k. rör-i-rör-system (invändig cirkulation - VVCi).
Det innebär att returledning för det cirkulerande varmvattnet är placerad inuti huvudledningen för tappvarmvattnet.

Systembeskrivning

Geberit InLiner varmvattencirkulation

Genom kontinuerlig cirkulation på vattnet från källare till översta våning hålls vattentemperaturen relativt konstant i alla våningar. Nedkylt varmvatten cirkulerar tillbaka till värmeväxlaren där det värms upp på nytt. Vattnet i varmvattenröret skulle kylas ned till omgivande temperaturen utan denna cirkulation.

I de flesta flerbostadshus idag har man två vattenledningar - en som leder ut varmvattnet till kranarna och en som leder oanvänt vatten tillbaka i systemet. Med InLiner behövs bara en ledning eftersom InLiner integreras i varmvattenstammen.

InLiner är inte bara energieffektivt. Det är även lätt att jobba med och systemet tar mindre plats jämfört med den traditionella VVC-dragningen. Dessutom går det snabbt att installera eftersom installatören monterar och isolerar ett rör istället för två.

Kompatibla rörsystem

Systemets anslutningskoppling har pressprofiler för Geberit Mapress rörsystem. Adaptrar används för övergång till Geberit FlowFit.

All teknisk information om Geberit Inliner finns i Produktkatalogen