Innovation i praktiken Ekologi och teknik blir ett

Idéer som berör världen behöver rätt plats och Melbourne Connect är verkligen det. Byggnadskomplexet i den australiska metropolen Melbourne förenar digital teknik och ekologskt kunnande. och Geberit är på plats.

Kan en byggnad verkligen bidra till att hitta lösningar på globala problem? Melbourne Connect vill just det. På ytan kan det tyckas att byggnadskomplexet endast erbjuder utrymme. Men dess öppna, tillgängliga arkitektur skapar exakt rätt miljö för kunskap och samarbete.

University of Melbournes strategi för detta projekt: att skapa ett centrum för forskning om framtidens teknik och förflytta know-how mellan vetenskap och näringsliv i hjärtat av innovationsdistriktet i Melbourne. Melbourne Connect, som har varit öppet sedan april 2021, är mycket mer: det är en mötesplats, ett samarbetsutrymme, ett centrum för nystartade företag, ett barnomsorgscenter för 90 barn och ett studentboende med 376 lägenheter.

Hållbarhet i praktiken

Melbourne Connect, innovationscentrum för know-how (© Peter Casamento, Marc Williams)

Naturligtvis är själva byggnaden avsedd att bidra till att lösa problemen i det moderna samhället: minska koncentrationen av CO2 i atmosfären, vara kostnadseffektiv och bevara viktiga vatten- och naturresurser. Melbourne Connect har tilldelats 6 Green Stars av Green Building Council of Australia för sitt hållbara koncept. Dessutom tilldelades byggnadskomplexet 5 av 6 stjärnor för sin energieffektivitet och 4,5 sjtärnor för sin prestation avseende vattenbesparing från det australiensiska regeringsinitiativet NABERS Rating.

Vad är det som är så speciellt med Melbourne Connect? Fasadernas specialutvecklade utformning optimerar exponering för solljus och användning av dagsljus. Sensorer mäter klimatparametrarna inne i byggnaden och styr på så sätt energibehovet. Enbart den databaserade övervakningen resulterar i en minskning av energiförbrukningen med 33 procent. För övrigt erhålls energin geotermiskt och via solsystem.

Naturen med Geberit

Melbourne Connect, innovationscentrum för know-how (© Peter Casamento, Marc Williams)

Tack vare återanvändning av regnvatten sparas också dricksvatten - med imponerande 20 procent. Det medvetna sparandet av vatten är särskilt viktigt i Australien, där extrema klimatförhållanden nu blir allt vanligare. Därför ses regnvatten också som en värdefull vattenkälla i Melbourne Connect.

Geberit kompetens är till stor nytta när det gäller avloppssystem. I två av de tre tornen vid Melbourne Connect dräneras avloppasvattnet med hjälp av systemet Geberit SuperTube. SuperTube sparar utrymme, material och resurser och bidrar på så sätt med att skydda miljön.

Fakta

Geberit Know-how