Industri och fartygskonstruktion med Geberit rörsystem

Mångsidiga system för krävande uppgifter

Installatörer och ingenjörer konfronteras ofta med komplexa frågor under planering av industriella rörledningar. Oavsett om frågeställningen rör kritiska medier, driftsparametrar eller olika regelverk som måste beaktas, behöver alla dessa överväganden stor kunskap och expertis.

Support för industriella tillämpningar

Har du några frågor eller är i behov av teknisk support avseende industri eller fartygskonstruktioner så kontakta oss gärna så hjälper vi dig.

Kontakta oss här

Industriella tillämpningar

Kemi- och läkemedelsindustrin

Driftvatten, kylvatten och behandlat vatten, tryckluft, inerta och industriella gaser, släckvatten.

Anläggningsteknik

Driftvatten, kylvatten och behandlat vatten, tryckluft, inerta och industriella gaser, tekniska vätskor, släckvatten

Livsmedelsindustrin

Tappvatten, saltvatten, mättad ånga, inerta och industriella gaser, rengöringsmedel/desinfektionsmedel

Bilindustrin

Driftvatten, kylvatten och behandlat vatten, tryckluft, inerta och industriella gaser, tekniska vätskort, bränslen och oljor

Fartygskonstruktion

Driftvatten, värme/kyla, maskinrumssystem, saltvattenrör, släckvattensystem

Geberit-produkter för industri och fartygskonstruktion