Geberit Silent-Pro SuperTubeAvloppsstammar utan bypassrör eller fall

Rörsystemet som ger dig mer plats

Flerfamiljshus

Tack vare nya Geberit Silent-Pro SuperTube kan höga avloppsstammar utföras utan några särskilda restriktioner. Den annars nödvändiga övertrycksloopen behövs inte längre och horisontella sidodragningar av stammen kan göras upp till 6 m helt utan fall. Detta frigör yta och skapar nya möjligheter i planering och design:

  • Avlopp i höga hus utan särskilda restriktioner
  • Horisontella rör kan läggas utan fall upp till 6 meter
  • Övertrycksloopen behövs inte längre
  • Större nyttjandegrad tack vare högre utloppskapacitet

Planering utan kompromisserDina fördelar

Förenklad avloppsstam

Eftersom ingen parallell luftningsledning krävs minskar materialåtgången och kostnaden för ytterligare genomföringar och tillhörande brandskyddsåtgärder elimineras. Installation görs med enbart ett fåtal rördelar och sidodragningar kan göras utan fall.

Mer plats

Geberit Silent-Pro SuperTube tar bort behovet av parallell luftningsledning. Därmed minskar materialåtgången och kostnaden för ytterligare genomföringar och tillhörande brandskyddsåtgärder minimeras.

Högre utloppskapacitet

Geberit Silent-Pro SuperTube finns endast i dimension d110. Tack vare SuperTube-tekniken ökar kapaciteten för d110 från 5,2 l/s till 6,0 l/s - en ökning på 15 procent av stammens kapacitet.

Installationen nära taket

I källaren eller en underjordisk parkering kan rumshöjden utnyttjas på bästa sätt, eftersom den horisontella sidodragningen inte kräver något fall.

Reglerade avlopp i avloppssystemet

Med Geberit Silent-Pro SuperTube, har Geberit lyckats med att utveckla ett teknologiskt innovativt system som säkerställer ett hydrauliskt optimerat avlopp. Det speciella är att den viktiga luftpelaren i avloppsstammen hålls obruten genom hela avloppsstammens sträckning.

Ett smidigt fungerande avloppssystem med Geberit Silent-Pro SuperTube har bekräftats av oberoende testinstitut, TÜV Rheinland.

Delar av Geberit Silent-Pro SuperTube

Geberit Silent-Pro SuperTube i ett nötskalHur avloppssystemet fungerar

Avloppsinstallationer i relativt höga byggnader är komplexa att planera och kräver mycket utrymme. Anledningen till detta är behovet av en parallell luftningsledning vilket kräver en viss storlek på schaktet.

För att förenkla planering och möjliggöra en mer effektiv användning av byggnaden i framtiden, har Geberit utvecklat Silent-Pro-kopplingar med SuperTube-teknik i detta mycket ljudisolerande avloppssystem. Det förenklar också avloppsstammen i högre byggnader.

Med Geberit Silent-Pro SuperTube finns inga av de begränsningarna som förknippas med konventionella avloppssystem.

Planering med Geberit Silent-Pro SuperTubeEnkel sanitetsteknik

Installation med Geberit Silent-Pro SuperTube

Planeringsverktyget Geberit BIM plug-in finns tillgängligt för planering av Geberit Silent-Pro SuperTube avloppssystem. Planeringsverktyg gör att avloppssystemet kan modelleras och valideras snabbt och utan fel. Geberit Silent-Pro SuperTube följer tydliga planeringsregler för hela avloppsstammen. Utöver de allmänt tillämpliga reglerna för avloppssystem finns det två tydliga punkter som måste beaktas:

  • Geberit Silent-Pro Carve grenrör ska användas vid varje anslutning till stammen.
  • Geberit planeringsregler för Geberit Silent-Pro SuperTube måste följas för övergången av avloppsstammen till en horisontell samlingsledning.

I övrigt planeras grenledningar och samlingsledningar i enlighet med lokal standard eller DIN EN 12056-2:2001-01. Att planera avloppssystem har aldrig varit enklare.

Mer information om Geberit Silent-Pro SuperTube avloppssystem finns i vår broschyr.

Testade och bekräftade egenskaper för en tillförlitlig planeringsprocess

Testad funktionalitet och hydraulisk prestanda

Av TÜV Rheinland LGA Products Germany. Systemet har testats i jämförelse med konventionella avloppssystem enligt DIN EN 12056-2.

Starkt ljudisolerande

Samma ljudisoleringsegenskaper som Geberit Silent-Pro. (Testrapport om ”akustiskt beteende” i enlighet med DIN 4109

Planeringsverktyg

Geberit BIM plug-in för Autodesk® Revit och planeringsfiler online finns tillgängliga för Geberit Silent-Pro SuperTube.

Planeringsverktygför Geberit Silent-Pro SuperTube

BIM Plug-in med badrumkoncept i bakgrunden

Geberit BIM Plug-in

För att stötta dig i planeringen erbjuder Geberit tillverkarspecifik BIM-data utöver konventionella CAD-data. Geberit BIM-data består av parametriska 3D-modeller som innehåller artikelspecifik metainformation. Detta underlättar MEP-design och planering med Geberit-produkter i Autodesk® Revit® projekteringsprogram från första skiss till färdig installation.

Lär dig mer om Geberit BIM Plug-in

Geberit Silent-Pro SuperTube produktsortimentProduktdata, BIM-innehåll med mera

Upptäck liknande produkter