Industri och fartygskonstruktionmed Geberit rörsystem

Mångsidiga system för krävande uppgifter

Installatörer och ingenjörer konfronteras ofta med komplexa frågor under planering av industriella rörledningar. Oavsett om frågeställningen rör kritiska medier, driftsparametrar eller olika regelverk som måste beaktas, behöver alla dessa överväganden stor kunskap och expertis.

Geberit Industrianvändningsverktyg

Geberit Industrianvändningsverktyg

Industrigas, tryckluft, behandlat vatten, olja, kyl- och köldmedia m.m. Vilket försörjningssystem kan användas för olika driftsparametrar? Geberit Industrianvändningsverktyg hjälper användare att välja ett lämpligt rörsystem.

Öppna Geberit Industrianvändningsverktyg

Support för industriella rörsystem

Har du frågor eller behöver teknisk support av Geberit rörsystem inom industri och fartygskonstruktion?

Kontakta oss här

Industriella tillämpningar

Kemi- och läkemedelsindustrin

Driftvatten, kylvatten och behandlat vatten, tryckluft, inerta och industriella gaser, släckvatten.

Anläggningsteknik

Driftvatten, kylvatten och behandlat vatten, tryckluft, inerta och industriella gaser, tekniska vätskor, släckvatten

Livsmedelsindustrin

Tappvatten, saltvatten, mättad ånga, inerta och industriella gaser, rengöringsmedel/desinfektionsmedel

Bilindustrin

Driftvatten, kylvatten och behandlat vatten, tryckluft, inerta och industriella gaser, tekniska vätskort, bränslen och oljor

Fartygskonstruktion

Driftvatten, värme/kyla, maskinrumssystem, saltvattenrör, släckvattensystem

Geberit-produkter för industri och fartygskonstruktion