Geberit som arbetsgivareVilka vi är

Gemensamma värderingar

Geberit medarbetare - Gemensamma värden

Vi vill färdas tillsammans mot samma mål och uppnå lysande resultat.

För att lyckas med detta behöver vi:

  • en gemensam målsättning
  • förståelse för de värderingar som präglar vår företagskultur idag och i framtiden
  • vägledande principer som för oss framåt

Geberit Kompassen  (594 KB) är vårt verktyg som hjälper oss.

Orientering i vardagen

Geberit Medarbetare - Orientering i vardagen

Vårt agerande styrs av följande:

  • förtroende
  • ömsesidig respekt
  • öppen och ärlig kommunikation

För detta behövs en uppförandekod som är lika för alla medarbetare i hela världen. Geberit Code of Conduct  (270 KB) beskriver våra viktiga regler och riktlinjer.

Vi på Geberit

Geberit Medarbetare - Människor på Geberit

Vår motivation ligger i att uppnå enastående resultat. Över 12 000 medarbetare i över 40 länder engagerar sig i vår framgång. Hit räknas:

  • branschexperter som bidrar med know-how och idéer
  • chefer som utmanar och uppmuntrar
  • ambitiösa medarbetaree som vill arbeta i en internationell miljö
  • trainees som utvecklar sina talanger med oss