Människorna på GeberitVad vi erbjuder

Spännande uppgifter

Geberit Medarbetare - Spännande uppgifter

Bli en del av vår framgångssaga. Vi erbjuder utmaningar inom flera olika områden.

Inblick i arbetet på Geberit

Att växa med oss

Geberit Medarbetare - Målmedvetet främjande

Geberit investerar i sina medarbetares framtid – från första anställningsdag. Till detta hör ett stort urval av åtgärder som:

  • introduktion och utbildning om vårt produktsortiment samt bakgrundsinformation om vår historia och kultur
  • personliga och yrkesmässiga utvecklingsmöjligheter
  • ett ”Potential Management Program” för lovande medarbetare med höga målsättningar
  • en gedigen utbildning och en god handledning för våra anställda

Engagemang som lönar sig

Geberit Medarbetare - Engagemang som lönar sig

Geberit erbjuder sina medarbetare attraktiva anställningsvillkor. Undersökningar visar att de anställda identifierar sig med företaget och är väldigt nöjda med sina arbetsförhållanden.

Prestation lönar sig hos Geberit:

  • bonus- och belöningssystem baserat på företagets resultat och individuella mål
  • utvecklingsmöjligheter och intern rörlighet
  • utsikter för alla – Geberit tillsätter minst hälften av alla chefspositioner internt