Geberit ProSmartphone-appen för Android och iOS

Allt som Geberit erbjuder kommer även i framtiden att vara tillgängligt för hantverkare på sina mobila enheter. Detta möjliggörs av Geberit Pro för smartphone, som hjälper installatörer med användbar information och hjälpverktyg direkt i mobilen.

Alla app-funktioner lättöverskådliga

Produktidentifierare

Känner igen alla inbyggnadscisterner sedan 1964.

Med produktidentifieraren kan du snabbt ta reda på vilken dold cistern som sitter bakom väggen. Appen känner igen alla Geberit inbyggnadscisterner från 1964 fram till idag samt Geberit urinalsystem sedan 1983. När de är identifierade kan alla reservdelar för inbyggnadscisternen hittas direkt i Geberit Pro.

Streckkodsläsare och QR scanner

Hämta produktinformation snabbt. Streckkodsläsaren eller QR koden länkar direkt till produktinformation som monteringsanvisningar, reservdelar och annan nyttig produktinformation.

Produktkatalog

Den är alltid tillgänglig. Bläddra igenom hela katalogen snabbt och enkelt och hitta all produktinformation, monteringsanvisningar etc som du behöver på plats.

Reservdelar

Hitta rätt reservdel snabbt. Hela reservdelskatalogen är tillgänglig för dig när som helst. Du kan snabbt och enkelt hitta matchande reservdelar och beställa dem med rätt artikelnummer.

Bokmärke

Lägg till egna bokmärken. Du kan nu snabbt och enkelt hämta innehåll som du återkommande tittar på som till exempel produkter, dokument eller filmer och lägga till dem som egna bokmärken.

Produktidentifierare – känner igen alla inbyggnadscisterner fr.o.m. 1964

Med produktidentifieraren kan du snabbt ta reda på vilken dold cistern som sitter bakom väggen. Appen känner igen alla Geberit inbyggnadscisterner från 1964 fram till idag samt Geberit urinalsystem sedan 1983. När de är identifierade kan alla reservdelar för inbyggnadscisternen hittas direkt i Geberit Pro.