För att kunna erbjuda dig optimal service använder denna webbsida cookies. Mer information finns i vår integritetspolicy .

Stäng
Geberit Sverige

Geberit Mapress Rostfritt Stål

Polerad prestanda för höga krav

Det mångsidiga försörjningssystemet

Geberit Mapress Rostfritt Stål är ett mycket effektivt försörjningssystem och kan användas för diverse olika tillämpningsområden. Geberit ställer de högsta kraven vid tillverkningen. Till exempel uppnås en särskilt hög korrosionsbeständighet tack vare den höga molybdenhalten. Resultatet går att se tydligt – miljontals gånger.

Tillämpningar för Geberit Mapress Rostfritt stål

 • Tappvatten
 • Värme
 • Gas
 • Sprinkler
 • Industri

Andvändningsöversikt flytande medier

Andvändningsöversikt gasformiga medier

Många goda skäl för Geberit Mapress Rostfritt stål

Tvärsnitt Geberit Mapress Rostfritt Stål systemrör och muff
Geberit Mapress Rostfritt Stål muff

Legering

Hög säkerhet för material och system

Den optimala sammansättningen av legeringens beståndsdelar ger en hög material- och systemsäkerhet. Hemligheten bakom den säkerheten är vår utförliga produkttandard, som går betydligt längre än gällande standarder och regelverk. Geberit Mapress-systemet använder en minsta molybdenhalt på 2,3 %.

En Geberit Mapress Rostfritt stål rördel med blå pressindikator och svart O-ring

Ytterligare säkerhet

Upptäck opressade rördelar

Geberit Mapress profilerade o-ring ger ytterligare säkerhet vid sidan av pressindikatorn. Ringens speciella kontur gör att opressade kopplingar läcker vid tryckprovningen. Med hjälp av detta kännetecken går det att förhindra senare läckageskador under drift.

Konturen säkerställer en säker pressning av Mapress Rostfritt Stål

Enkel koppling

Pressindikatorn ger säkerhet

Den definierade pressindikatorn som sitter på alla Geberit Mapress Rostfritt rördelar i rostfritt stål säkerställer att pressbacken sätts precis på rätt plats och inte kan glida av eller hamna fel. På så sätt undviks felpressningar samtidigt som kopplingarna blir säkra och långvariga.

Homogen materialfog på Mapress Rostfritt Stål efter pressningen

Rördelarnas svetssömmar

Termisk perfektion i utförandet av svetssömmen

På den profilerade o-ringens kontaktyta bidrar den släta svetssömmen till att säkerställa en permanent åtdragning av systemet och minskar mottagligheten för korrosion. Svetssömmen måste uppfylla Geberits stränga kvalitetskrav. En speciell termisk behandling säkerställer en homogen materialstruktur och därmed en optimal pressning.

Homogen materialfog på Geberit Mapress svetssömmar

Rörens svetssöm

Rörledningar med homogen materialfog

En speciell termisk behandling ger upphov till en homogen materialfog i svetssömmarna. Dessutom blankpoleras sömmarna mekaniskt. Detta gör att rörledningar och rördelar reagerar på ett enhetligt sätt under pressning och användning.

Geberit Mapress Rostfritt stål muffar med blå pressindikatorer

Blå pressindikator

Snabb okulärbesiktning

Den blå färgen på pressindikatorn på rördelen gör att materialet kan identifieras tydligt. För att ytterligare underlätta identifiering och bearbetning är Geberits logotyp och aktuella dimensioner tryckta på pressindikatorn

Geberit Mapress Rostfritt Stål böj 90°

Rördelarnas geometri på Geberit Mapress Rostfritt Stål

Kompakt design

Tack vare den kompakta geometrin på Geberit Mapress Rostfritt Stål rördelar kräver de mindre utrymme och möjliggör även kortare avstånd mellan kopplingarna. Vidare erbjuder Geberit ett brett sortiment av specialanpassade rördelar för många olika tillämpningsområden.

Tvärsnitt på en pressad Geberit Mapress Rostfritt Stål anslutning

Mekanisk hållfasthet

Många tillämpningsområden

De välkoordinerade komponenterna sörjer för en hög belastningi systemet. Detta klarar driftstryck på 2,5 MPa (25 bar) och högre. Den höga mekaniska hållfastheten möjliggör många tillämpningsområden som sträcker sig långt bortom den vanliga hushållsinstallation.

Informning av Geberit Mapress profilerad O-ring efter pressningen

Formpressning av den profilerade O-ringen

För permanent fixering och hög säkerhet

När den profilerade O-ringen pressas genom pressbacken på Geberit Mapress pressverktyg får den en noggrant fördefinierad form. Den absorberar även ytterligare energi som den sedan använder för att säkerställa en permanent och pålitlig åtdragning av systemet.

Geberit Mapress Rostfritt Stål rördel med skyddsplugg

Skyddsplugg

Skydd mot damm och smuts

Geberit Mapress Rostfritt Stål pressmuffar är försedda med en skyddsplugg som skyddar muffarna på byggplatsen från damm och smuts. Färgen på skyddspluggarna indikerar dessutom användningsområdet.

Geberit Mapress Rostfritt Stål systemrör

Perfekt slät

Materialets yta

Den extremt släta ytan är förutsättningen för ökad systemsäkerhet och en långsiktig åtdragning. Svetssömmarna jämnas ut i en mekanisk efterbehandling, vilket ger ett optimalt flöde och perfekt placering av den profilerade O-ringen. Därmed är värdena för ytjämnhet en bra bit under vad värdena i standarderna kräver och säkerställer att systemet hålls tätt.

Sortiment

Nominell storlek DN Rördimension d x s (mm)
10 12,0 x 1,0
12 15,0 x 1,0
15 18,0 x 1,0
20 22,0 x 1,2
25 28,0 x 1,2
32 35,0 x 1,5
40 42,0 x 1,5
50 54,0 x 1,5
65 76,1 x 2,0
80 88,9 x 2,0
100 108,0 x 2,0
 • Rördimensioner på Geberit Mapress Rostfritt Stål pressrördelar

Geberit Mapress Rostfritt Stål pressrördelar

 • Rostfritt CrNiMo-stål 1.4401
 • Pressindikator som kontrollerar att rördelarna har pressats korrekt
 • Blå pressindikator identifierar materialet
 • Rördimensionerna i tryck på pressindikatorn
 • Skyddspluggen syddar mot smuts och damm på rördelarna
 • Vid tryckprovning identiferas opressade anslutningar om de är otäta
 • Det finns 500 olika rördelar

Pressrörssystemet är ett bra val för många olika tillämpningar tack vare de speciella O-ringarna och de tillgängliga rördimensionerna. Nedanstående uppgifter baseras på kombinationen av Geberit Mapress profilerade O-ringar med Geberit Mapress Rostfritt stål systemrör av CrNiMo.

 • Geberit Mapress profilerad O-ring CIIR svart för allmänna installationer

Geberit Mapress profilerad O-ring CIIR svart

Flytande media
 • Kallt och varmt tappvatten
 • Uppvärmningsvatten
 • Kylvatten utan frostskyddsmedel
 • Kylvatten med frostskyddsmedel
 • Uppvärmningsvatten för fjärrvärme ≤ 120 °C
 • Mättad ånga ≤ 120 °C
 • Tekniskt vatten
 • Ultrarent vatten (utan farmaceutiskt vatten)
 • Regnvatten med ph-värde > 6,0
 • Grå- och svartvatten med ph-värde > 6,0
 • Släckningsvatten (våt)
 • Sprinkler (våt)
 • Kemikalier och tekniska vätskor
Gasformiga media
 • Tryckluft (renhetsklass olja 0–3)
 • Undertryck
 • Inerta gaser
 • Industrigaser
 • Geberit Mapress Rostfritt Stål profilerad O-ring blå för installation av solpaneler

Geberit Mapress profilerad O-ring FKM blå

Flytande media
 • Uppvärmningsvatten för fjärrvärme ≤ 140 °C
 • Värmebärare (solvärme)
 • Mineraloljor
 • Bränslen
 • Kemikalier och tekniska vätskor
Gasformiga media
 • Tryckluft (renhetsklass olja 0–X)
 • Industrigaser
 • Geberit Mapress profilerad O-ring HNBR gul för gaser

Geberit Mapress profilerad O-ring HNBR gul

 • Naturgaser
 • Flytande gaser
 • Biogaser
 • Geberit Mapress Rostfritt Stål pressrördel för gasinstallationer

De Geberit Mapress Rostfritt Stål pressrördelar som lämpar sig för gasinstallationer har försetts med en gul profilerad O-ring av HNBR. De skiljer sig från de andra rördelarna genom en gul markering och en gul skyddsplugg.

 • Geberit Mapress profilerad O-ring FKM vit

Geberit Mapress profilerad O-ring FKM vit

Mättad ånga ≤ 155 °C (även cykliskt driven)

 • Geberit Mapress profilerad O-ring FPM röd

Geberit Mapress profilerad O-ring FPM röd

 • Släckningsvatten (vått/torrt, torrt)
 • Sprinkler (våt/torr, torr)

 • Den svarta texten utmärker Geberit Mapress Rostfritt Stål systemrör CrNiMo

Geberit Mapress Rostfritt Stål systemrör CrNiMo

 • En förhöjd molybdenhalt ger stabilitet och bästa skydd mot korrosion.
 • Den speciella termiska och mekaniska behandlingen av rördelarna ger en homogen, högkvalitativ materialfog.
 • Den omsorgsfulla bearbetningen säkerställer både optimal formbarhet och långvarig täthet.
 • De blanka ytorna gör att den profilerade O-ringen passar perfekt och att de optimala hygieniska egenskaperna upprätthålls.
 • Den gröna kurvan utmärker Geberit Mapress Rostfritt Stål systemrör CrMoTi

Geberit Mapress Rostfritt Stål systemrör CrMoTi

 • CrMoTi-stål som ekonomiskt alternativ till vanliga material för den hygieniska tappvatteninstallationen
 • Den gröna linjen längs rörledningen fungerar som märkning
 • En grön skyddsplugg skyddar rörledningen mot damm och smuts