Geberit systemlösningar För offentliga sanitetsutrymmen

Geberit armaturer i offentlig miljö

Med Geberit kan du planera och genomföra lösningar som är estetiskt och funktionellt anpassade för varje krav. Detta gör det möjligt att använda offentliga toaletter på ett enkelt och resurseffektivt sätt.

Krav

Geberit i offentlig miljö

Produkter för offentliga sanitetsutrymmen måste uppfylla breda och anspråksfulla krav. Dessa sträcker sig från hygien och enkelt underhåll till säkerhet under daglig drift och skydd mot vandalism. Ekonomiska aspekter spelar stor roll både vid installationen och under daglig användning. En offentlig sanitetsanläggning, vad avser både produkter och underhåll, blir dessutom visitkort och image för företag liksom sportarenor och kommuner.

  • Planeringssäker
  • Pålitlig
  • Hygienisk
  • Enkel rengöring
  • Enkelt underhåll
  • Vandalsäker
  • Ekonomisk