Brandskydd med Geberit Förhindra spridning

Installationsrisker

Geberit brandtestar på Materials Testing Institute (MPA) på University of Stuttgart

Osäkra genomgångar gör att bränder snabbt kan spridas mellan rum och våningar. Detta kan fördröjas eller förhindras av ett förebyggande brandskydd, så att människor hinner föras i säkerhet från brand och rök.

Lösningar för sanitetsinstallationer

Schaktsektionering från Geberit för brandskydd
  • Brandsektionering genom tillåtna Geberit installationssystem
  • Brandsektionering genom tillåtna Geberit brandmanschetter

Geberit system uppfyller de relevanta lagstadgade kraven på brandskydd, med tillhörande intyg. Tack vare systemtekniken minimeras utgifterna för planering och montering.

Geberit produkter för brandskydd

Geberit Duofix montering framför vägg

Installationssystemen Geberit Duofix, Geberit GIS fungerar i kombination med lämpliga skiljeväggar som brandsektionering i upp till 90 minuter.

Geberit GIS
Geberit Duofix

Video

Brandskydd

Se mer om Geberit brandskyddsmanchetter RS90 Plus DIN.