Försäkringar Om överensstämmelse och prestandadeklarationer

Innan vissa produkter släpps ut på marknaden är tillverkaren skyldig enligt lag att utfärda en försäkran om överensstämmelse resp. en prestandadeklaration. Dessa produkter ska förses med en motsvarande märkning om överensstämmelse (t.ex. CE eller UKCA).

I Geberits onlinekatalog kan dessa försäkringar laddas ned under rubriken ”Dokument” efter att produkten har valts.

Geberit online katalog

Om du har några frågor, kontakta: order.se@geberit.com