För att kunna erbjuda dig optimal service, använder denna webbplats cookies. Genom att använda vår hemsida uttrycker du ditt samtycke till denna funktion. Mer information finns i vår sekretesspolicy.

OK

EU-försäkringar

Deklaration om överensstämmelse
Här hittar du försäkringar om överensstämmelse för våra produkter i enlighet med europeiska direktiv, t.ex. lågspänningsdirektivet eller direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet.
Deklaration om överensstämmelse

Prestandadeklaration
Här finns prestandadeklarationerna för byggprodukter i enlighet med förordningen om byggprodukter (305/2011/EG).
Sedan 2013-07-01 krävs dessa för byggprodukter.
Dessa prestandadeklarationer får endast tas fram för byggprodukter för vilka det finns en harmoniserad europeisk standard eller ett europeiskt bedömningsdokument.
Prestandadeklaration