För att kunna erbjuda dig optimal service använder denna webbsida cookies. Mer information finns i vår integritetspolicy .

Stäng
Geberit Sverige

Geberit Mapress Koppar

En robust klassiker utan lödning

Klassiker

Säker bearbetning utan öppen låga

Precis som förr använder sig många installatörer av materialet koppar. Geberit Mapress Koppar är mycket enkel att pressa. Försörjningssystemet kan bearbetas snabbt och säkert utan att det behöver lödas.

Tillämpningar för Geberit Mapress Koppar

 • Tappvatten
 • Värme
 • Industri

Andvändningsöversikt Geberit Mapress Koppar

Många goda skäl för Geberit Mapress Koppar

Tvärsnitt Geberit Mapress Koppar
Pressindikator på Geberit Mapress Koppar rördel

Vit pressindikator

Snabb okulärbesiktning

Den vita färgen på pressindikatorn på rördelen gör att materialet kan identifieras. För att ytterligare underlätta identifiering och bearbetning är Geberits logotyp och aktuella dimensioner tryckta på pressindikatorn. Pressindikatorn kan även avlägsnas manuellt efter en korrekt pressning.

Pressningen görs på ett säkert sätt tack vare pressbackens kontur

Enkel anslutning

Pressbackstyrning ger säkerhet

Den definierade backstyrningen på Geberit Mapress Koppar rördelar säkerställer att pressbacken sätts på precis rätt plats och inte kan glida av eller hamna fel. På så sätt undviks felpressningar samtidigt som säkra och långvariga anslutningar skapas.

Informning av Geberit Mapress profilerad O-ring efter pressningen

Sfärisering av Geberit Mapress profilerad O-ring

För permanent fixering och hög säkerhet

Under pressekvensen får Geberit Mapress profilerad O-ring en noggrant fördefinierad form. Den absorberar även ytterligare energi som den sedan använder för att säkerställa en permanent och pålitlig åtdragning av systemet..

En Geberit Mapress Koppar rördel pressas

Snabbare anslutning

Pressning istället för svetsning

Det är inte bara okomplicerat att pressa, det går även dubbelt så snabbt som att löda. Själva kopplingsarbetet går snabbt att utföra för hand: skär till rätt längd, avgrada, för på rördelen, pressa – klart!

Lödning eller svetsning av kopparrörskarvarna.

Ingen öppen låga

Inge brandrisk

Presskopplingens hållfasthet och täthet uppnås genom en kalldeformering av rör och rördel. I motsats till svetsning och lödning avänds ingen öppen låga eller värme. Det behövs inga ytterligare skyddsåtgärder vid renoveringar eller servicearbeten.

Geberit Mapress Koppar rördel med vit pressindikator och skyddspluggar

Skyddsplugg

Skydd mot damm och smuts

Pressmuffarna på Geberit Mapress Koppar rördelar är förslutna med en skyddsplugg som skyddar rörledningen från damm och smuts. Färgen på skyddspluggarna indikerar dessutom användningsområdet.

Geberit Mapress Koppar böj 90°

Geometri på Geberit Mapress Koppar rördelar

Kompakt design

Tack vare den kompakta geometrin på Geberit Mapress Koppar rördelar behöver de mindre utrymme och möjliggör även kortare avstånd mellan kopplingarna. Vidare erbjuder Geberit ett stort antal rördelar som är anpassade för många olika användningsområden.

Tvärsnitt på en pressad Geberit Mapress Koppar röranslutning

Mekanisk hållfasthet

Många tillämpningsområden

De välkoordinerade komponenterna gör Geberit Mapress till ett mycket starkt system. Det klarar driftstryck på 2,5 MPa (25 bar) och högre. Den höga mekaniska styrkan möjliggör tillämpningsområden som sträcker sig långt bortom vanliga värmeinstallationer.

Geberit Mapress Koppar rördel med vit pressindikator och svart O-ring

Profilerad O-ring

Identifiera opressade Geberit Mapress Koppar rördelar vid provtryckning

Den profilerade o-ringen ökar säkerheten ytterligare vid sidan av pressindikatorn. Ringens speciella konturer gör att kopplingar som inte pressats läcker under provtryckningen. Det förebygger eventuella läckageskador under drift.

Sortiment

I koppar erbjuder Geberit endast rördelar. Dessa passar till följande vanliga kopparrör. Geberit rekommenderar kopparrör enligt DIN EN 1057.

Nominell storlek (DN) Rördimension d x s (mm) Tillåten rörhållfasthet enligt EN 1173
    R220 (mjuk) R250 (halvhård) R290 (hård)

10
12,0 x 0,8 * X X X
12,0 x 1,0 X X X
12 15,0 x 1,0 X X X
15 18,0 x 1,0 X X X
20 22,0 x 1,0 X X X

25
28,0 x 1,0 *   X X
28,0 x 1,5   X X

32
35,0 x 1,2 *     X
35,0 x 1,5     X

40
42,0 x 1,2 *     X
42,0 x 1,5     X

50
54,0 x 1,5 *     X
54,0 x 2,0     X
65 76,1 x 2,0     X
80 88,9 x 2,0     X
100 108,0 x 2,0     X

* Godkännandeprovningar pågår

Geberit levererar inga kopparrör. Dessa är de vanligaste former som levereras:

 • R220: rullar
 • R250: stänger
 • R290: stänger
 • Geberit Mapress Koppar rördel med vit pressindikator och svart O-ring

Geberit kopparrördelar

 • Cu-DHP legering
 • Vit pressindikator som kontrollerar huruvida rördelen har pressats korrekt
 • Vit pressindikator indikerar materialet koppar
 • Rördimensionen i tryck på pressindikatorn
 • Skyddspluggen förhindrar smuts på rördelarna
 • Kan kombineras med andra Geberit pressrörssystem
 • Geberit Mapress profilerad O-ring svart för allmänna installationer med kopparrördelar

Svart profilerad O-ring CIIR

 • Kallt och varmt tappvatten
 • Uppvärmningsvatten
 • Kylvatten utan frostskyddsmedel
 • Kylvatten med frostskyddsmedel
 • Uppvärmningsvatten för fjärrvärme ≤ 120 °C
 • Tekniskt vatten
 • Tryckluft (renhetsklass olja 0–3)
 • Undertryck
 • Inerta gaser

Geberit Mapress Koppar rördelar levereras som standard med Geberit Mapress profilerade O-ringar CIIR svart.

Svart profilerad O-ring EPDM

 • Kallt och varmt tappvatten
 • Uppvärmningsvatten
 • Kylvatten utan frostskyddsmedel
 • Uppvärmningsvatten för fjärrvärme ≤ 120 °C
 • Tekniskt vatten
 • Tryckluft (renhetsklass olja 0–3)
 • Undertryck
 • Inerta gaser
 • Geberit Mapress profilerad O-ring FKM blå för kopparrördelar

Geberit Mapress profilerad O-ring FKM blå

 • Värmebärare (solvärme)
 • Mineraloljor
 • Bränslen
 • Tryckluft (renhetsklass olja 0–X)

Undertryck

Driftstemperaturer:
-30 °C till +120 °C
-25 °C till +220 °C (kortvarigt)

 • Geberit Mapress profilerad O-ring HNBR gul för gasinstallationer med kopparrördelar

Geberit Mapress profilerad O-ring HNBR gul

 • Naturgaser
 • Flytande gaser

Förutsättning:
Användning av högkvalitativa kopparrör enligt DIN EN 1057.

 • En Geberit Mapress Koppar rördel för gastillämpningar

Geberit Mapress Koppar rördel med gul profilerad O-ring av HNBR har specialutvecklats för gastillämpningar. Den har försetts med en gul markering och en gul skyddsplugg.