För att kunna erbjuda dig optimal service använder denna webbsida cookies. Mer information finns i vår integritetspolicy .

Stäng
Geberit Sverige

Geberit Mapress CuNiFe

När vatten blir skadligt

Specialisten på havsvatten

Med anledning av den höga korrosionsbeständigheten har legeringen av koppar, nickel och järn hos Geberit Mapress CuNiFe visat sig mycket effektiv för pipelines som transporterar havsvatten och för fartygskonstruktion.

Tillämpningar för Geberit Mapress CuNiFe

 • Industri
 • Fartygskonstruktion

Andvändningsöversikt Geberit Mapress CuNiFe

Många goda skäl för Geberit Mapress CuNiFe

Tvärsnitt Geberit Mapress CuNiFe systemrör och muff
Geberit Mapress CuNiFe rördelar med svart pressindikator och svart O-ring

Högre säkerhet

Känner av opressade rördelar vid provtryckning

Den profilerade o-ringen ökar säkerheten ytterligare vid sidan av pressindikatorn. Ringens speciella konturer gör att kopplingar som inte pressats läcker under provtryckningen. Det förebygger eventuella läckageskador under drift.

Homogen materialfog i svetssömmarna på Mapress CuNiFe

Rördelarnas svetssömmar

Termisk perfektion i utförandet av svetssömmen

En speciell termisk behandling ger upphov till en homogen materialfog i svetssömmarna. Dessutom blankpoleras sömmarna mekaniskt. Detta gör att rörledningar och rördelar reagerar på ett enhetligt sätt under pressning och användning.

Genomskärning av en pressad anslutning på Mapress CuNiFe

Mekanisk styrka

Många tillämpningsområden

De välkoordinerade komponenterna gör Geberit Mapress till ett mycket starkt system. Det klarar driftstryck på 2,5 MPa (25 bar) och högre. Den höga mekaniska hållfastheten möjliggör många typer av användningsområden.

Informning av Geberit Mapress profilerad O-ring efter pressningen

Formpressning av den profilerade o-ringen

För permanent fixering och hög säkerhet

När den profilerade O-ringen pressas genom pressbacken på Geberit Mapress pressverktyg får den en noggrant fördefinierad form. Den absorberar även ytterligare energi som den sedan använder för att säkerställa en permanent och pålitlig åtdragning av systemet.

Homogen materialfog efter pressningen

Svetssöm på Geberit Mapress CuNiFe rördelar

Svetssömmar som utförts med perfekt termisk behandling

I den profilerade O-ringens område bidrar en ren svetssöm till permanent täthet i systemet och till minskad korrosionsrisk. Därför ställer Geberit högsta krav på bearbetningen av svetssömmen. Den termiska specialbehandlingen ger en homogen materialfog som i sin tur sörjer för en optimal pressning.

Geberit Mapress CuNiFe rördel med svart pressindikator

Svart pressindikator

Snabb okulärbesiktning

Den svarta färgen på pressindikatorn möjliggör en tydlig identifiering av materialet. För att ytterligare underlätta identifiering och bearbetning är Geberits logotyp och aktuella dimensioner tryckta på pressindikatorn.

Geberit MapressCuNiFe böj 90°

Rördelarnas geometri

Kompakt design

Rördelarnas kompakta geometrin kräver mindre uttrymme och möjliggör även kortare avstånd mellan kopplingarna. Geberit har även ett brett sortiment av specialanpassade rördelar för många olika användningsområden.

Den blanka ytan på Geberit Mapress CuNiFe systemrör sörjer för säkerhet i systemet och långvarig täthet

Perfekt slät

Materialets yta

Den extrem släta ytan är förutsättning för en ännu högre systemsäkerhet och långsiktig åtdragning. Svetssömmarna blankpoleras genom mekanisk efterbehandling, vilket ger ett optimalt flöde och perfekt placering för den profilerade O-ringen. Därmed är värdena för ytjämnhet en bra bit under vad standarderna kräver och säkerställer därmed att systemet hålls tätt.

Geberit Mapress CuNiFe muff med pressindikator

Legering

Hög material- och systemsäkerhet

Den optimala sammansättningen av legeringens beståndsdelar ger en hög material- och systemsäkerhet. Hemligheten bakom den säkerheten är vår utförliga produktstandard som går betydligt längre än gällande standarder och regleverk.

Geberit Mapress CuNiFe rördel med skyddsplugg

Skyddsplugg

Skydd mot damm och smuts

Geberit Mapress CuNiFe rördelar är förslutna med en skyddsplugg som skydda rörledningen från damm och smuts. Färgen på skyddspluggarna indikerar dessutom användningsområdet.

Sortiment

Nominell storlek (DN) Rördimension d x s (mm)
12 15,0 x 1,0
20 22,0 x 1,0
20 22,0 x 1,5
25 28,0 x 1,5
32 35,0 x 1,5
40 42,0 x 1,5
50 54,0 x 1,5
65 76,1 x 2,0
80 88,9 x 2,0
100 108,0 x 2,0
 • Geberit Mapress CuNiFe rördel med svart pressindikator

Geberit Mapress CuNiFe rördelar

 • Geberit Mapress CuNiFe rördelar och rörledningar av koppar-nickel-järnlegering
 • Svart pressindikator indikerar materialet CuNiFe
 • Rördimensionen i tryck på pressindikatorn
 • Opressade anslutningar är otäta och känns igen direkt vid en tryckprovning
 • Skyddspluggen förhindrar smuts på rördelarna
 • Lämpar sig framför allt vid fartygskonstruktion eller vid kontakt med havsvatten

Nedanstående uppgifter baseras på kombinationen av Geberit Mapress CuNiFe profilerade O-ringar med Geberit Mapress CuNiFe rördelar.

 • Geberit Mapress profilerad O-ring CIIR svart för allmänna installationer

Geberit Mapress profilerad O-ring CIIR svart

 • Kylvatten utan frostskyddsmedel
 • Kylvatten med frostskyddsmedel
 • Tekniskt vatten
 • Grå- och svartvatten med ph-värde > 6,0
 • Havsvatten
 • Släckningsvatten (våt)
 • Sprinkler (våt)
 • Tryckluft (renhetsklass olja 0–3)
 • Undertryck
 • Inerta gaser

Geberit Mapress CuNiFe rördelar levereras som standard med Geberit Mapress profilerade O-ringar CIIR svart.

 • Geberit Mapress profilerad O-ring blå för installation av solpaneler

Geberit Mapress profilerad O-ring FKM blå

 • Mineraliska oljor
 • Bränslen
 • Tryckluft (renhetsklass olja 0–X)
 • Geberit Mapress CuNiFe systemrör som pressats med en Geberit Mapress CuNiFe muff

Geberit Mapress CuNiFe systemrör

 • Utmärkt korrosionsbeständighet, framför allt gentemot havsvatten
 • Svarta skyddskåpor på rörändarna hindrar damm och smuts från att tränga in
 • Den speciella termiska och mekaniska behandlingen av rörledningarna ger en homogen, högkvalitativ materialfog