EU-försäkringar

Försäkringar om överensstämmelse och prestandadeklarationer

För produkter som faller under Europeiska uinonens harmoniserade unionslagstiftning måste tillverkaren utfärda en EU-försäkran om överensstämmelse resp. en prestandadeklaration. Dessa produkter ska förses med CE-märkning.

I onlinekatalogen från Geberit finns EU-försäkringarna för nedladdning under rubriken “Dokument“, när du har valt produkt.

Geberit online katalog

Om du har några frågor, kontaktat: order.se@geberit.com