För att kunna erbjuda dig optimal service använder denna webbsida cookies. Genom att fortsätta använda vår webbsida godkänner du den här funktionen. Mer information finns i vår integritetspolicy .

Ok
Geberit Sverige

Tappvattenhygien med Geberit

Rädda liv

En underskattad risk

 • Legionella i tappvatten under lupp

Legionella lever i vatten och kan utlösa legionärssjuka. Studier i Tyskland har visat att sjukdomen kräver ungefär lika många liv som i trafiken. Man kan smittas genom att andas in små droppar, t.ex. i duschen. Även pseudomonas och andra bakterier utgör ett hot.

Varifrån kommer bakterierna?

 • Duschen som potentiell smittkälla för legionella
 • Tappvattnet är aldrig helt bakteriefritt
 • Koncentrationen av bakterier är oftast ofarlig
 • Risken uppstår först när bakterierna förökar sig:
  • vid försämrad vattenkvalitet och
  • vid temperaturer mellan 25 °C och 50 °C

Säker tappvatteninstallation

Hygienproblem går att undvika på följande sätt:

 • Korrekt planering, utförande och idrifttagande
 • Avsedd användning
 • Undvikande av stagnation
 • Undvikande av ogynnsamma temperaturer

Vad yrkespersoner behöver veta

Tappvattenhygien: Vad yrkespersoner behöver veta
Geberit hygienfilter i lådan

Ren start

Enkelt och säkert

Ett Geberit hygienfilter förhindrar att rörledningarna förorenas av ohygieniskt vatten då de fylls för första gången, t.ex. vid en tryckprovning med vatten.

Bild på spridning av legionella

Varmvattenberedare

För varmt för bakterier

På bilden visas hur legionella sprider sig beroende på vattentemperaturen. Varmvattenberedaren måste vara inställd så att vattnet värms upp till åtminstone 60 °C. Vid temperaturer mellan 25 °C och 50 °C förökar sig bakterierna som mest.

Sprinklerrör

Sprinklerrör

Inget returflöde

Vattnet i sprinklerrör försämras med åren. Därför måste man på teknisk väg förhindra att vattnet flödar tillbaka in i tappvattensystemet.

Komponenter och sanitetsenheter

Endast med godkännande

På tappvatteninstallationer är det bara godkända komponenter och sanitetsenheter som får anslutas. De måste dessutom rengöras och underhållas med jämna mellanrum.

Geberit hygienspolning med SetApp

Oregelbunden användning

Helautomatisk spolning

Geberit hygienspolning förhindrar längre stagneringstider i tappvattenledningarna. Enkel och användarvänlig manövrering via smartphone.

Geberit Mapress Rostfritt Stål rördelar

Dimensionering

Precis rätt storlek

Rördiametrar som är precis lagom för den faktiska förbrukningen ger ett optimalt vattenbyte.

Geberit Mapress Rostfritt Stål rördel med skyddskåpa

Renhet

Ordentligt skyddade systemkomponenter

Rörledningar och rördelar från Geberit skyddas mot smuts på ett säkert sätt av sin förpackning.

Bild på spridning av legionella

Värmeisolering

Inte ens ljummen

På bilden visas hur legionella sprider sig beroende på vattentemperaturen. En bra värmeisolering håller kallvatten kallt och varmvatten varmt, så att bakterierna inte kan föröka sig.

Kontaminerat tappvatten

Allt i floden

Inga oanvända rörledningar

I de delar av rören som sällan eller aldrig används blir vattenkvaliteten sämre. Legionella kan föröka sig och kontaminera resten av installationen. Geberit rekommenderar därför ringledningar.

 • Geberit hygienspolning
 • Säkert vattenbyte i tappvatteninstallationer
 • Undvikande av stagnation
 • Undvikande av ogynnsamma temperaturer
 • För byggnader med oregelbunden användning: hotell, pensionat, sjukhus, skolor, sportanläggningar, baracker, fritidshus osv.
 • Spolkapacitet på upp till 2 x 15 liter i minuten
 • Temperatur- och flödessensorer håller vattenförbrukningen nere
 • Manövrering med Geberit SetApp på din smartphone
 • Protokollfunktion
 • Kan anslutas till byggnadsteknik via RS485 eller Digital I/O
 • Hygienfilter i lådan
 • För första påfyllningen före läcktestet
 • Håller undan bakterier och smuts
 • Säkerställer att endast vatten av hygienisk toppkvalitet hamnar i tappvatteninstallationen
 • Förhindrar att anläggningen kontamineras
 • Geberit Mapress Rostfritt Stål rördel med skyddskåpor
 • Geberit rörledningar och rördelar skyddas med lock
 • Skyddskåporna förhindrar föroreningar vid förvaring och transport
 • Ta inte bort skyddskåporna förrän vid monteringen
 • Vid avbrott i monteringen måste skyddskåporna sättas tillbaka