För att kunna erbjuda dig optimal service använder denna webbsida cookies. Mer information finns i vår integritetspolicy .

Stäng
Geberit Sverige

Tappvattenhygien med Geberit

Rädda liv

En underskattad risk

 • Showers are a possible source of legionella infection

Legionella lever i vatten och kan utlösa legionärssjuka. Enligt en studie utförd av Robert Koch Institute (endast på tyska), visar att sjukdomen kräver ungefär lika många liv som trafikolyckor (endast på tyska) .

Man kan smittas genom att andas in små droppar, t.ex. i duschen. Även pseudomonas och andra bakterier utgör ett hot.

Varmt eller kallt och alltid på väg

Det är sant att tappvattnet aldrig är helt bakteriefritt, men normalt är koncentrationen av bakterier oftast ofarliga. Hälsorisker uppstår först när bakterier förökar sig. Försämrad vattenkvalitet och vid vattentemperaturer mellan 25 °C och 50 °C kan främja bakterietillväxt. I praktiken, kan risken öka i tomma fastigheter, i byggnader som används oregelbundet eller plug-in rör som inte används.

Hygien problem som orsakas av överdriven bakteriespridning kan undvikas genom:

 • säker planering, design and idrifttagning
 • säker drift
 • undvikande av stagnation
 • undvikande av ogynsamma temperaturer mellan 25 °C och 50 °C

Lösningen för nya och befintliga byggnader

 • Protecting against germs in a domestic installation: hot or cold and always on the move.

Geberit garanterar tappvattenhygien i nya byggnader redan från början och upprätthåller hygiennivåerna när systemen är idriftsatta. Skyddskåpor på alla rör och rördelar förhindrar nedsmutsning under transport och förvaring. Geberit hygienfilter säkerställer att den ursprungliga fyllningen av det nya tappvattensystemet är hygieniskt perfekt. Och Geberit hygienspolning säkerställer ett tillförlitligt och ekonomisk vattenbyte som krävs vid idriftsättning.

 • Geberit hygienspolning: flexibelt och enkel användning
 • Geberit hygien filter: ≥ 99.9999 % bakterieeliminering
 • Skyddskåpor: ingen nedsmutsning före installation

Läs mer om Geberit hygienlösningar för nya byggnader.

Om allvarliga hygienproblem skulle uppstå i tappvattensystemet i en existerande byggnad eller om säkerheten för tappvattnet skulle öka, ger Geberit hygienspolning Rapid en fast, tillförlitlig lösning. Den har kompakta dimensioner och är lätt att använda. Tack vare batteriet, kan den installeras var som helst utan någon elanslutning.

 • Kostnadseffektiva lösningar för allvarliga problem
 • Förebyggande eller eliminering av hygienproblem i tappvattensystem
 • Överbrygga tillfällig stagnation
 • Kontinuerlig drift om oregelbuden vattendragning uppstår under längre tid

Säker tappvatteninstallation

Hygienproblem går att undvika på följande sätt:

 • Korrekt planering, utförande och idrifttagande
 • Avsedd användning
 • Undvikande av stagnation
 • Undvikande av ogynnsamma temperaturer

Vad yrkespersoner behöver veta

Tappvattenhygien: Vad yrkespersoner behöver veta
Geberit hygienfilter i lådan

Ren start

Enkelt och säkert

Ett Geberit hygienfilter förhindrar att rörledningarna förorenas av ohygieniskt vatten då de fylls för första gången, t.ex. vid en tryckprovning med vatten.

Bild på spridning av legionella

Varmvattenberedare

För varmt för bakterier

På bilden visas hur legionella sprider sig beroende på vattentemperaturen. Varmvattenberedaren måste vara inställd så att vattnet värms upp till åtminstone 60 °C. Vid temperaturer mellan 25 °C och 50 °C förökar sig bakterierna som mest.

Sprinklerrör

Sprinklerrör

Inget returflöde

Vattnet i sprinklerrör försämras med åren. Därför måste man på teknisk väg förhindra att vattnet flödar tillbaka in i tappvattensystemet.

Komponenter och sanitetsenheter

Endast med godkännande

På tappvatteninstallationer är det bara godkända komponenter och sanitetsenheter som får anslutas. De måste dessutom rengöras och underhållas med jämna mellanrum.

Geberit hygienspolning med SetApp

Oregelbunden användning

Helautomatisk spolning

Geberit hygienspolning förhindrar längre stagneringstider i tappvattenledningarna. Enkel och användarvänlig manövrering via smartphone.

Geberit Mapress Rostfritt Stål rördelar

Dimensionering

Precis rätt storlek

Rördiametrar som är precis lagom för den faktiska förbrukningen ger ett optimalt vattenbyte.

Geberit Mapress Rostfritt Stål rördel med skyddskåpa

Renhet

Ordentligt skyddade systemkomponenter

Rörledningar och rördelar från Geberit skyddas mot smuts på ett säkert sätt av sin förpackning.

Bild på spridning av legionella

Värmeisolering

Inte ens ljummen

På bilden visas hur legionella sprider sig beroende på vattentemperaturen. En bra värmeisolering håller kallvatten kallt och varmvatten varmt, så att bakterierna inte kan föröka sig.

Kontaminerat tappvatten

Allt i floden

Inga oanvända rörledningar

I de delar av rören som sällan eller aldrig används blir vattenkvaliteten sämre. Legionella kan föröka sig och kontaminera resten av installationen. Geberit rekommenderar därför ringledningar.

 • Compact and self-contained: the Geberit sanitary flush Rapid can be installed wherever it is needed.
Geberit hygienspolning Rapid – snabb lösning för legionella bakterier
 • Kompakta dimensioner
 • Batteri möjliggör drift utan elanslutning
 • Vattenlås enkelt att rengöra
 • Drift möjlig utan vattenlås, t.ex. vid dräninger i cistern
 • Spolningsintervaller kan ställas in enkelt och intuitivt
 • Enkel installation, enkel borttagning, kan användas flera gånger
 • Geberit hygienspolning
 • Säkert vattenbyte i tappvatteninstallationer
 • Undvikande av stagnation
 • Undvikande av ogynnsamma temperaturer
 • För byggnader med oregelbunden användning: hotell, pensionat, sjukhus, skolor, sportanläggningar, baracker, fritidshus osv.
 • Spolkapacitet på upp till 2 x 15 liter i minuten
 • Temperatur- och flödessensorer håller vattenförbrukningen nere
 • Manövrering med Geberit SetApp på din smartphone
 • Protokollfunktion
 • Kan anslutas till byggnadsteknik via RS485 eller Digital I/O
 • Hygienfilter i lådan
 • För första påfyllningen före läcktestet
 • Håller undan bakterier och smuts
 • Säkerställer att endast vatten av hygienisk toppkvalitet hamnar i tappvatteninstallationen
 • Förhindrar att anläggningen kontamineras
 • Geberit Mapress Rostfritt Stål rördel med skyddskåpor
 • Geberit rörledningar och rördelar skyddas med lock
 • Skyddskåporna förhindrar föroreningar vid förvaring och transport
 • Ta inte bort skyddskåporna förrän vid monteringen
 • Vid avbrott i monteringen måste skyddskåporna sättas tillbaka