För att kunna erbjuda dig optimal service använder denna webbsida cookies. Mer information finns i vår integritetspolicy .

Stäng
Geberit Sverige

Geberit systemlösningar för offentliga sanitetsutrymmen

Säkra i kontinuerlig drift

 • Geberit armaturer i offentlig miljö

Med Geberit kan du planera och genomföra lösningar som är estetiskt och funktionellt anpassade för varje krav. Detta gör det möjligt att använda offentliga toaletter på ett enkelt och resurseffektivt sätt.

 • Geberit WC i offentlig miljö

Produkter för offentliga sanitetsutrymmen måste uppfylla breda och anspråksfulla krav. Dessa sträcker sig från hygien och enkelt underhåll till säkerhet under daglig drift och skydd mot vandalism. Ekonomiska aspekter spelar stor roll både vid installationen och under daglig användning. En offentlig sanitetsanläggning, vad avser både produkter och underhåll, blir dessutom visitkort och image för företag liksom sportarenor och kommuner.

 • Planeringssäker
 • Pålitlig
 • Hygienisk
 • Enkel rengöring
 • Enkelt underhåll
 • Vandalsäker
 • Ekonomisk
 • Offentlig toalett med Geberit cisterner, spolplattor och urinaler

När offentliga och halvoffentliga toaletter är hygieniska, rena och spolar ordentligt gör de ett gott intryck på användarna. Beröringsfria och driftsäkra Geberit WC-styrningar ser till att spolningen aktiveras efter varje användning.

 • Beröringsfri spolning med Geberit cistern

WC-spolningen aktiveras i regel automatiskt och beröringsfritt så snart användaren avlägsnar sig, eller genom att man för handen framför den synliga infraröda sensorn. Den kan även utlösas manuellt genom en mekanisk aktivering.

 • Geberit urinal porslin Preda

Flexibilitet är kännetecknet för Geberit urinalsystem: Passande lösningar finns för nästan vartenda önskemål och nästan varenda byggsituation. Det breda sortimentet underlättar planering, installation och underhåll av urinalsystem avsevärt. En avgörande fördel gentemot vanliga urinaler är den lätta åtkomsten till samtliga funktionselement. Till exempel är vattenlåsen lätt att komma åt uppifrån, utan att porslinet behöver demonteras.

 • Geberit urinal Preda med integrerad styrning

Utöver Geberit spolplattor och kåpor som placeras synligt över porslinet finns även integrerade styrningar för spolningen på Geberit urinaler Preda och Selva. Dessa är osynliga men lättåtkomliga på undersidan av porslinet och kan enkelt tas ut ur sin praktiska dockningsstation i en handvändning.

 • Flexibilitet hos urinalen tack vare Geberit installationsram

Från sparsam spolning till individuellt anpassat hybridläge ända till helt vattenfri drift – alla varianter är möjliga inom systemet. Med andra ord: Geberit urinalsystem har en passande lösning för varje önskemål och byggsituation.

Läs mer om Geberit urinalsystem

 • Geberit armaturer för offentliga byggnader

Väggmonterade blandare är den överlägsna lösningen i offentliga och halvoffentliga sanitetsutrymmen. Jämfört med konventionella golvstående lösningar erbjuder de inte bara en vacker estetik, utan även mer plats för handtvätt, lättare rengöring och bättre hygien.

 • Flexibilitet hos armaturerna tack vare Geberit installationsram

Geberit armatursystem erbjuder tillförlitliga funktioner framför allt i miljöer med hög påfrestning. Eftersom armaturkåpan sitter ordentligt fast i Geberit installationselement och armaturens känsliga komponenter är undangömda reduceras risken för skador till följd av fukt och vandalism nästan till noll.

 • Beröringsfri spolning med Geberit spolplattor

I offentliga sanitetsutrymmen aktiveras WC- eller urinalstyrningen i regel automatiskt och beröringsfritt så snart användaren avlägsnar sig, eller genom att man för handen framför den synliga infraröda sensorn. Beroende på kundens önskemål eller byggnadsmässiga förhållanden kan spolningen även aktiveras för hand genom en mekanisk aktivering.

 • IR och mekaniska Geberit spolplattor

Spolplatta Sigma10 IR (elektronisk/mekanisk)
Spolplatta Sigma10 IR (elektronisk)
Spolplatta Sigma30 (mekanisk)
Spolplatta Sigma80 (elektronisk)

 • IR och mekaniska Geberit spolplattor för urinaler

Geberit urinalstyrningar och täckplattor passar mycket bra ihop med designen på spolplattorna. På så sätt kan alla områden i en sanitetsanläggning utformas med ett genomgående formspråk.

Täckplatta typ 01 (elektronisk)
Täckplatta typ 10 (mekanisk)
Täckplatta typ 30 (elektronisk)
Täckplatta typ 50 (elektronisk)

Till Geberit spolplattor

 • Geberit hygienspolning

Många offentliga sanitetsutrymmen används oregelbundet, t.ex. i sportarenor eller säsongsbaserade anläggningar. Om vattnet i försörjningsledningarna stagnerar under en längre tid kan bakterier som legionella eller pseudomonader föröka sig. Geberit hygienspolning säkerställer ett regelbundet vattenbyte och därmed en konstant hygienisk tappvatteninstallation. Dessutom erbjuder Geberit ytterligare produkter med mycket know-how i ämnet tappvattenhygien.

Tappvattenhygien med Geberit