Om Geberit

Marknadsledande i Europa för sanitetsprodukter

Geberit Group är marknadsledande i Europa inom sanitetsprodukter. Geberit har en stark lokal närvaro i de flesta europeiska länder, vilket ger ett unikt mervärde när det gäller sanitetsteknik och badrumskeramik.

Produktionsnätverket omfattar 29 produktionsanläggningar, varav 6 utanför Europa. Koncernen har sitt huvudkontor i Rapperswil-Jona, Schweiz. Med cirka 12 000 anställda i cirka 50 länder genererade Geberit en försäljning av 3,1 miljarder CHF under 2019. Geberit är noterat på SIX Swiss Exchange och är en del av SMI (Swiss Market Index) sedan 2012.

Fokus på hållbarhet

Bruna ögon

Hållbarhet har alltid varit viktigt för Geberit och utgör en del av företagets identitet. Vi lägger stor vikt vid att säkerställa att vår hänsyn till miljön, ekonomiska faktorer och sociala frågor är i balans.

Miljövänliga, resursbesparande och hållbara produkter, produktionsprocesser som minimerar vatten- och energiförbrukning och rent dricksvatten har varit viktiga ämnen för Geberit under många år. Ansvarsfulla utbildningar, sociala projekt och en medvetenhet om socialt ansvar kring ämnet vatten är också våra fokusområden.

Mer information om hållbarhet