Geberit som arbetsgivareVilka vi är

Gemensamma värden

Geberit medarbetare - Gemensamma värden

Vi vill färdas tillsammans mot samma mål och uppnå fantastiska resultat.

För att lyckas med detta behöver vi:

  • en gemensam målsättning
  • kunskapen om de värden som präglar vår företagskultur idag och framöver.
  • åtgärdsplaner som för oss framåt

Geberit Kompassen  (, 594 KB ) är vårt verktyg som hjälper oss.

Orientering i vardagen

Geberit Medarbetare - Orientering i vardagen

Vårt agerande styrs av följande:

  • förtroende
  • ömsesidig respekt
  • öppen och uppriktig kommunikation

För detta behövs en orienteringspolicy som är lika för alla medarbetare i hela världen. Geberit Code of Conduct  (, 270 KB ) innehåller alla viktiga uppföranderegler och riktlinjer.

Människor på Geberit

Geberit Medarbetare - Människor på Geberit

Vår motivation ligger i att uppnå enastående resultat. Över 12 000 medarbetare i över 40 länder engagerar sig i vår framgång. Hit räknas:

  • branschexperter som bidrar med know-how och idéer
  • chefer som utmanar och uppmuntrar på ett kompetent sätt
  • ambitiösa akademiker som vill arbeta i en internationell miljö
  • trainees som utvecklar sina talanger med oss